SMŠ Elba

Deťom sa venujú:


PhDr. Jana Vargová


triedna učiteľka Mgr. Michaela Jacková

Stela Kačalová