SMŠ Elba

Foto III. PUT


Pokusy Elbáčikovy
Korálky a ich farebná postupnosť
Hry so snehom
Zimné športy
Keď vyrastiem, budem...
Relaxačno- ozdravný pobyt v Soľnej jaskyni
Spoznávame naše telo
Stromy, kríky, príroda, les...
Jesenná škola v prírode- III.PUT
Pozbierajme do košíka
Ďakujeme Sebastiánovej mamke za krásne vestičky