SMŠ Elba

Foto II.PUT


Pokusy malého Elbáčika
Sánkovačka
Pečenie medovníkov
Grafomotorické cvičeni
Cvičíme v telocvični/a>
Keď vyrastiem, budem...
Návšteva SUPER ZOO
Privítanie pani Jesienky