SMŠ Elba

Deťom sa venujú:


Tatiana Homroková


triedna učiteľka Mgr. Michaela Jacková

Stela Kačalová