SMŠ Elba

Deťom sa venujú:


triedna učiteľka Mgr. Martina Kopková


Mgr. Mária Praščáková