Vyhodnotenie Gorazdov literárny Prešov 2016

SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH PRÁCE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

Plán práce SCVČ ELBA na školský rok 2015/2016

Výchovný program SCVČ ELBA

Školský poriadok SCVČ

Spôsob organizácie a prevádzky SCVČ