Zoznam záujmových útvarovškolský rok 2015/2016:
1. Hokej 3
2. Hokej 4
3. Hokej 5
4. Hokej 6
5. Hokej 7
6. Hokej 8
7. Hokej 9
8. Hokej prípravka
9 Korčužovanie MŠ Jurkovičova
10. Moderná gymnastika
11. Short track
12. SMŠ Elba AJ
13. SMŠ Elba Korčužovanie
14. SMŠ Elba Šport a hry
15. ŠG Elba
16. Volejbal Elba


Termínovník podujatí na školský rok 2015/2016 :


September:
Slávnostné otvorenie školského roka
Krúžkobranie 2015

Október:
Mesiac úcty k starším
Záujmový útvar Korčužovanie MŠ - zahájenie
Imatrikulácia

November:
Volejbalový turnaj
Stretnutie priatežov ELBA
Týždeň boja proti drogám

December:
XX. Gorazdov literárny Prešov - slávnostné vyhodnotenie
ELBA - Deň otvorených dverí
Mikulášska nádielka
Vianočné reminiscencie

Január: Zimné pobyty na chate v Pustom Poli
Literárno-výtvarná súaž v tvorbe komiksov

Február:
Fašiangy - diskotéka
AMFO 2016
Jarný prázdninový Elbacamp

Marec:
Medzinárodný deň žien
Výtvarná súaž Amatérsky výtvarný Prešov 2016
Za krásu slova 2016 - krajská súaž

Apríl:
Konferencia "Čo je to dobrá škola - športová ?"
Hviezdoslavov Kubín 2016 - školské kolá
Stavanie mája

Máj:
Majáles ELBA
Deň matiek - kultúrny program
Mestská školská in line liga - 2.ročník

Jún:
Mini Olympijské hry ELBA 2016
Mestská školská in line liga - 2.ročník
Výstava starožitností a raritných predmetov
Slávnostné ukončenie školského rok

Júl - august:
ELBA camp