Úvod


Pozývame vás do Súkromného centra voľného času ELBA,
ponúkame širokú paletu voľnočasových aktivít pre vaše deti.

Kontakt Info
an image
SCVČ ELBA
Smetanova 2, 08005 Prešov
Email: scvc@skolaelba.sk
Riaditeľ: Mgr. Slavomír Benč

Tel./fax:+421 517714999
Mob: +421 948 282337
Číslo účtu: 2920864046/1100

Jarný tábor ELBAcamp 2018 prihláška

Kópiu prihlášky pošlite emailom a originál prineste v prvý deň. .


2 percentá z dane pre žiakov škôl ELBA


Venujte 2 percentá z dane OZ Gorazdus
Tlačivo: Kliknite TU.

Krúžkobranie 2016


Na Prešovských výstavných a predajných trhoch sa predstavili školy a školské zariadenia ELBA:Tradične na Prešovských predajných a výstavných trhoch mali stánok aj školy a školské zariadenia ELBA. Mohli sa pochváliť výsledkami svojej práce a ponúkajú mladým rozumné využitie voľného času športom, umením, tancom... Boli sme prekvapení, koľko priaznivcov a priateľov škôl ELBA sa pri stánku zastavilo v sobotu. Malá ukážka je vo fotogalérii.

GalériaPo roku Vám opäť predkladáme prehľad o dianí v Súkromnom centre voľného času ELBA. Pokúsime sa v ňom pripomenúť záujemcom vydarené aktivity, ale aj naše zámery a vízie do budúcna. Ani v uplynulom období sme sa nedočkali väčšej priazne a najmä finančnej podpory záujmového vzdelávania a mimoškolských voľnočasových aktivít zo strany tých obcí a miest, z ktorých máme deti zaradené v našom SCVČ. Svetlejšou výnimkou v tomto je snáď len mesto Prešov, ktoré poskytuje na tento účel najväčšiu finančnú dotáciu. Za takýchto podmienok nemožno reálne pripravovať zásadné zmeny a organizovať na nasledujúce obdobie náročnejšie aktivity vyžadujúce lepšie materiálne a finančné zabezpečenie. Napriek tomu sa nám v uplynulom školskom roku a aj počas školských prázdnin osvedčili, a podľa ohlasov účastníkov a rodičov aj vydarili niektoré akcie a podujatia. Na týchto stránkach prinášame fotodokumentáciu a stručné informácie o ich priebehu. Po prípravných a náborových rokovaniach uskutočňovaných už koncom letných prázdnin sme v našom centre voľného času k 15.9.2015 v 16 záujmových útvaroch zastrešili spolu 256 detí vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré majú trvalé bydlisko v 46 obciach a mestách regiónu. Pritom veľkú konkurenciu pre nás predstavujú centrá voľného času, ktoré na základe zmenenej legislatívy vznikli takmer pri každej základnej škole /transformáciou Školských stredísk záujmovej činnosti/. To samo o sebe vypovedá o zložitosti získavania finančnej podpory na záujmové vzdelávanie od obcí a miest, kde naše deti majú trvalé bydlisko. Popri uvedených problémoch a napriek všetkým ťažkostiam chceme aj v budúcom období nadviazať na úspešné aktivity a osvedčené podujatia, svojou činnosťou pozitívne pôsobiť na formovanie detí a mládeže. Viesť ich k zmysluplnému využívaniu voľného času, športovaniu, rozvíjaniu tvorivosti a talentu.
Mgr. Slavomír Benč – riaditeľ SCVČ ELBA


Vitajte

Žiadosť o prijatie do Súkromného centra voľného času ELBA šk. rok 2017-18


Tlačivo na vyplnenie

Miniolympiáda ELBA 2016


Fotogaléria 2016

2016 SCVČ ELBA