Súkromná stredná odborná škola ELBA

Formy štúdia

Škola sa snaží poskytovať široké možnosti v oblasti výberu najvhodnejšej formy vzdelávania tak, aby sme splnili požiadavky čo najväčšej skupine osôb usilujúcich o dosiahnutie príslušnej kvalifikácie vo vybranom odbore.

Formy štúdia:

  • denné štúdium ÚSV
  • externé štúdium ÚSV
    • večerná forma štúdia
    • diaľková forma štúdia

Prihláška na externé štúdium pre záujemcov.

Pripravujeme:

  • elearning