forex trading logo

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 183651
Vitajte na stránkach školy

Oznam

 

Výsledky talentových prijímacích skúšok dňa 26. 3. 2014

Číslo Kód žiaka Prijímacie skúšky Spolu Výsledok
1. CE74Y Talentové skúšky 230 Prijatý
2. FA51E Talentové skúšky 220 Prijatý
3. PE87A Talentové skúšky 220 Prijatý
4. XO45Y Talentové skúšky 210 Prijatý
5. PE83E Talentové skúšky 210 Prijatý
6. ME03A Talentové skúšky 205 Prijatý
7. MA68A Talentové skúšky 200 Prijatý
8. PO11Y Talentové skúšky 200 Prijatý
9. BE44A Talentové skúšky 200 Prijatý

 


 

 

 

 

 


 

Oznamujeme žiakom škôl - ELBA,

že Prípravný výbor zakladá tieto športové oddiely pri Športovom klube

ELBA Prešov:

Futbalový oddiel: vedúci oddielu Mgr. Radoslav Kubánka
Turistický oddiel: vedúca oddielu Mgr. Andrea Hocmanová
Korčuliarsky  oddiel: vedúci oddielu  PaedDr. Miroslav Nagy
Oddiel kondičného posilňovania: vedúci oddielu PaedDr. Imrich Kaščák

Žiaci sa môžu do týchto športových oddielov prihlásiť  u  Mgr. Kubánku.

 


 

 

 

Foto Michal Chromý

 

p1010524
p1010545
p1010719
p1010748
p1010864
p1040031
p1040032
p1040034
p1040060
p1040733
p1050114
p1070152
p1120800-kpia
p1120801-kpia
p1130001
p1130007-kpia
p1150439copy
p1150440
p1150443
p1210301
p1210307
p1220537
p1220539
p1220542
p1220553
p1220554
p1220557
p1220592

 


 
 

Nové úspechy

 

Róbert Baláž získal 3. miesto v celoslovenskej súťaži

za úvahu na tému:

Čo by nám Cyril a Metod povedali dnes?

Súťaž vyhlasoval Slovenský syndikát novinárov a Akadémia médií,

odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave.


Blahoželáme!

 


 


 


Oznam SŠJ ELBA

Prihlasovanie na stravu pre stravníkov cez web opäť funkčné.

Zmenil sa link na: https://ssoselba.edupage.org/portal

Starí stravníci by sa mali prihlásiť ako predtým, noví môžu použiť tento návod.

Prosíme stravníkov, aby si stiahli, vytlačili a vyplnili Zápisný lístok a priniesli ho

vedúcej školskej jedálne.

Účet: TATRA BANKA, pobočka Prešov, č. ú. 2626797460/1100. Prosíme zaplatiť vždy do 25. v mesiaci. Trvalé príkazy cez účet: žiaci 25,80 € na mesiac. Ako variabilný symbol uveďte rodné číslo žiaka (máme viac žiakov rovnakého mena alebo príde platba z účtu a bez mena a vedúca nemôže priradiť platbu žiakovi). Prípadné preplatky sa vyrovnajú v júli. Stravník sa prihlasuje vopred alebo do 8.00 h v daný deň. Súkromná školská jedáleň tel. - 0948 043652.

 


Externé štúdium - úvodné stretnutie je 11. 9. o 14.00 h

 


Ponúkame voľné miesta v študijných odboroch denného aj externého štúdia!

 

 


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že S SOŠ ELBA otvorí
v školskom roku 2013/14 tieto študijné odbory:


K prijatiu na žlto označené odbory je potrebné absolvovať talentové skúšky.

...ELBA, škola pre budúcnosť...


 

Podmienky prijímania študentov pre školský

rok 2013/2014

Pomaturitné kvalifikačné štúdium

Externé štúdium 

 

 

  

Odkazy
 

Linky:

HľadaťPopular


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.

Profilovacie informácie

Application afterLoad: 0.012 seconds, 0.44 MB
Application afterInitialise: 0.156 seconds, 2.74 MB
Application afterRoute: 0.198 seconds, 3.66 MB
Application afterDispatch: 0.465 seconds, 6.71 MB
Application afterRender: 0.703 seconds, 7.50 MB

Využitie pamäte

7936384

16 zalogovaných dotazov

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '4a8f2f150c099826bdf2c2e1bff6b91d'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1413952138' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '4a8f2f150c099826bdf2c2e1bff6b91d'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '4a8f2f150c099826bdf2c2e1bff6b91d','1413953038','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-22 04:43:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-22 04:43:58' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 9
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-22 04:43:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-22 04:43:58' )
    ORDER BY  f.ordering
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-22 04:43:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-22 04:43:58' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 5
 13. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1  
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-22 04:43:58' )  
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-22 04:43:58' )
    AND cc.id = 36
    AND cc.SECTION = s.id
    AND cc.published = 1
    AND s.published = 1
    ORDER BY a.ordering
 14. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 35
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-22 04:43:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-22 04:43:58' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 4
 16. SELECT SUM( hits ) AS count_hits
    FROM jos_content
    WHERE state = "1"

Načítané jazykové súbory

Nepreložené reťazce diagnostiky

Nič

Nepreložené reťazce návrhára

Nič