forex trading logo

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 183909
Vitajte na stránkach školy

Oznam

 

 

Výsledky talentových prijímacích skúšok dňa 26. 3. 2014

Číslo Kód žiaka Prijímacie skúšky Spolu Výsledok
1. CE74Y Talentové skúšky 230 Prijatý
2. FA51E Talentové skúšky 220 Prijatý
3. PE87A Talentové skúšky 220 Prijatý
4. XO45Y Talentové skúšky 210 Prijatý
5. PE83E Talentové skúšky 210 Prijatý
6. ME03A Talentové skúšky 205 Prijatý
7. MA68A Talentové skúšky 200 Prijatý
8. PO11Y Talentové skúšky 200 Prijatý
9. BE44A Talentové skúšky 200 Prijatý

 


 

 

 

 

 


 

Oznamujeme žiakom škôl - ELBA,

že Prípravný výbor zakladá tieto športové oddiely pri Športovom klube

ELBA Prešov:

Futbalový oddiel: vedúci oddielu Mgr. Radoslav Kubánka
Turistický oddiel: vedúca oddielu Mgr. Andrea Hocmanová
Korčuliarsky  oddiel: vedúci oddielu  PaedDr. Miroslav Nagy
Oddiel kondičného posilňovania: vedúci oddielu PaedDr. Imrich Kaščák

Žiaci sa môžu do týchto športových oddielov prihlásiť  u  Mgr. Kubánku.

 


 

 

 

Foto Michal Chromý

 

p1010524
p1010545
p1010719
p1010748
p1010864
p1040031
p1040032
p1040034
p1040060
p1040733
p1050114
p1070152
p1120800-kpia
p1120801-kpia
p1130001
p1130007-kpia
p1150439copy
p1150440
p1150443
p1210301
p1210307
p1220537
p1220539
p1220542
p1220553
p1220554
p1220557
p1220592

 


 
 

Nové úspechy

 

Róbert Baláž získal 3. miesto v celoslovenskej súťaži

za úvahu na tému:

Čo by nám Cyril a Metod povedali dnes?

Súťaž vyhlasoval Slovenský syndikát novinárov a Akadémia médií,

odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave.


Blahoželáme!

 


 


 


Oznam SŠJ ELBA

Prihlasovanie na stravu pre stravníkov cez web opäť funkčné.

Zmenil sa link na: https://ssoselba.edupage.org/portal

Starí stravníci by sa mali prihlásiť ako predtým, noví môžu použiť tento návod.

Prosíme stravníkov, aby si stiahli, vytlačili a vyplnili Zápisný lístok a priniesli ho

vedúcej školskej jedálne.

Účet: TATRA BANKA, pobočka Prešov, č. ú. 2626797460/1100. Prosíme zaplatiť vždy do 25. v mesiaci. Trvalé príkazy cez účet: žiaci 25,80 € na mesiac. Ako variabilný symbol uveďte rodné číslo žiaka (máme viac žiakov rovnakého mena alebo príde platba z účtu a bez mena a vedúca nemôže priradiť platbu žiakovi). Prípadné preplatky sa vyrovnajú v júli. Stravník sa prihlasuje vopred alebo do 8.00 h v daný deň. Súkromná školská jedáleň tel. - 0948 043652.

 


Externé štúdium - úvodné stretnutie je 11. 9. o 14.00 h

 


Ponúkame voľné miesta v študijných odboroch denného aj externého štúdia!

 

 


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že S SOŠ ELBA otvorí
v školskom roku 2013/14 tieto študijné odbory:


K prijatiu na žlto označené odbory je potrebné absolvovať talentové skúšky.

...ELBA, škola pre budúcnosť...


 

Podmienky prijímania študentov pre školský

rok 2013/2014

Pomaturitné kvalifikačné štúdium

Externé štúdium 

 

 

  

Odkazy
 

Linky:

HľadaťPopular


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.