Súkromná stredná odborná škola ELBA

Krúžky

Historický krúžok

PhDr. Lýdia Mačíková

Informatika

PaedDr. Jozef Frajkor

Stolný tenis

Mgr. Arch. Maroš Kontroš

Čitateľská gramotnosť

PaedDr. Zuzana Benková

ANJ hrou

Mgr. Ľudmila Maníková

Sprievodca dejinami umenia

Mgr. M. Pížová

Tvorba webu

Mgr. Eduardo Sosa

Finančná gramotnosť

Ing. Valéria Jurčová