Krúžky

Historický krúžok PhDr. Lýdia Miroľová
Informatika PaedDr. Jozef Frajkor
Fotografický krúžok PaedDr. Jozef Frajkor
Doučovanie zo SJL PaedDr. Zuzana Benková
ANJ hrou Mgr. Ľudmila Maníková
Tanečný krúžok Peter a Alexander Kundráčovci
Španielčina Mgr. Eduardo Sosa
SOČ Ing. Valéria Jurčová
Modeling Bc. Ľudmila Lendacká