Súkromná stredná odborná škola ELBA

Erik Škvarla medzi dvadsiatkou najlepších!

by Jozef Frajkor (comments: 0)

Do III. finálového kola finančnej olympiády postúpil Erik Škvarla z II. U triedy medzi 20 najlepších riešiteľov z celého Slovenska.  Gratulujeme !

III. finálové kolo sa uskutoční 24. apríla 2018 v Bratislave.
Bude pozostávať z 13 testových otázok, 7 slovných úloh a prípadových štúdií z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu, na vypracovanie ktorých budú mať študenti 60 minút.
Výsledky vyhodnotí porota menovaná usporiadateľom. Prvým hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí. V prípade zhodného počtu správnych odpovedí u viacerých účastníkov súťaže, bude druhým hodnotiacim kritériom rýchlosť vypracovania odpovedí.
Víťazmi súťaže budú prví 3 najlepší účastníci súťaže z III. finálového kola súťaže, a to v poradí podľa ich úspešnosti.

Prajeme veľa úspechov.

 

Jurčová Valéria

Go back