Súkromná stredná odborná škola ELBA

Finančná olympiáda 2018

by Jozef Frajkor (comments: 0)

II. kolo finančnej olympiády

Dňa 24. marca 2018 bolo ukončené II. kolo finančnej olympiády, do ktorého postúpili žiaci III. U - Oliver Broďai, Filip Ivanko, Lukáš Solotruk a z II. U  žiaci Erik Škvarla a Kristián Požonský.

ŽIaci v II. kole vypracovali online test, ktorý pozostával zo 16 testových otázok a 4 slovných úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Online test pozostával z testových otázok, na ktoré odpovedali  formou výberu z variant A, B alebo C, pričom len jeden variant je správny. a   zo slovných úloh, ktoré bolo potrebné vypočítať. Po 40 minútach sa online test zablokoval, v dôsledku čoho nebolo možné naďalej zodpovedať nezodpovedané testové otázky a/alebo slovné úlohy a/alebo meniť vybratý variant odpovede.
Do III. finálového kola súťaže postúpi prvých 20 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili II. uzavretého kola súťaže.
Výsledky II. uzavretého kola súťaže budú zverejnené najneskôr do 6 pracovných dní od ukončenia II. uzavretého kola súťaže na webovej stránke www.dfg.sk a www.financnaolypiada.sk.

Prajeme našim žiakom veľa úspechov.

--

Valéria Jurčová

Go back