Súkromná stredná odborná škola ELBA

2. termín prijímacích skúšok na voľné miesta

by Jozef Frajkor (comments: 0)

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Mgr. Romana Birošová v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) vyhlasuje 2. termín prijímacích skúšok na voľné miesta z dôvodu nenaplnenosti miest pre žiakov

dňa 21. júna 2016 (v utorok)
na študijné odbory


2675 M Elektrotechnika
3917 M 03 Technické a informatické služby – v elektrotechnike
8223 M Úžitková fotografia
8261 M Propagačná grafika
8245 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba


Bližšie informácie u zástupkyni školy Mgr. K. Kováčovej (mobil 0905723124)

Go back