Kondolenčná listina -

by Jozef Frajkor (comments: 0)

 


V pondelok 4. 12. ráno nás po ťažkej a dlhej chorobe vo veku 70 rokov navždy opustil kolega a priateľ, PhDr. Ivan Benko. Vo vestibule SSOŠ-ELBA je umiestnená kondolenčná listina. Svoju kondolenciu, sústrasť či spolupatričnosť pozostalým môžu elbáci vyjadriť zápisom do nej.

Go back