Najbližšie udalosti

by Jozef Frajkor (comments: 0)

V Termínovníku je tiež prehľad, ale pripomíname, že Futbalový turnaj elokovaných pracovísk S SOŠ-ELBA a SOU-ELBA je 19. 5. 2017 vo Varhaňovciach. 22.5. 2017 začína maturantom Akademický týždeň a študentom okrem 1. ročníka Súvislá prevádzková prax. Klasifikačná porada pre končiace ročníky je 18. 5. 2017. V dňoch 5. až 7. 6. 2017 je Kurz ochrany zdravia v Drienici. Termín ďalšieho kola talentových aj prijímacích skúšok je 13. júna 2017.

Go back