Súkromná stredná odborná škola ELBA

Olympiáda ANJ 2018

by Jozef Frajkor (comments: 0)

Olympiáda z anglického jazyka

 

"Good, better, best, never let it rest. Until your good is better and your better is best."

 

Pod týmto heslom sa dá zhrnúť posledné školské kolo Olympiády z anglického jazyka, ktorá sa uskutočnila 7.2.2018 na SSOŠ ELBA. Žiaci odbornej školy sa v tento deň stretli na druhej vyučovacej hodine v súťaživej nálade, pripravení dokázať, že majú talent nie len v odbore, ktorí študujú, ale aj v cudzom jazyku - angličtine.

 

To, že sa v cudzine určite nestratia a maturity sa neboja, nám prišlo dokázať 16 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov. Olympiáda sa úrovňou približovala maturitnej skúške a preverila všetky jazykové kompetencie žiakov - počúvanie s porozumením, gramatika, lexika, čítanie s porozumením a rozprávanie. Prvú časť tvoril písomný test pre všetkých súťažiacich ale na druhú, ústnu časť, bolo po vyhodnotení pozvaných len 5 najlepších žiakov. Očakávané najširšie vedomosti a pripravenosť prekvapivo nepotvrdili maturanti, pre ktorých to mala byť generálka pred skúškou dospelosti, ale ukázali sa najmä žiaci nižších ročníkov, ktorých chcem týmto špeciálne vyzdvihnúť.

 

Po vyhodnotení výsledkov odbornou komisiou v zložení Mgr. Maníková a Mgr. Fedorová, boli udelené tieto miesta:

  1. miesto - Kristína Cisková I.U,
  2. miesto - Michal Lengyel I. U 
  3. miesto - Karin Tartaľová III.U.

Ocenení boli tiež aj títo žiaci: 4. miesto - Oliver Broďai III.U a 5. miesto - Dávid Žemlička II.U. Všetkým oceneným ešte raz blahoželáme a držíme prsty v ďalšom štúdiu anglického jazyka.

 

Za aktivitu a snahu ďakujem všetkým zúčastneným žiakom ale aj pani učiteľke Mgr. Fedorovej za pomoc pri organizácii, pani riaditeľke Mgr. Birošovej a pani zástupkyni Mgr. Kováčovej za povzbudivé slová a hodnotné ceny a taktiež pánovi učiteľovi PaedDr. Frajkorovi za krásne diplomy.

 

Mgr. Ľudmila Maníková

organizátorka Olympiády z anglického jazyka

 

Fotogaléria je na:https://photos.app.goo.gl/FAjho5gR2GIf9bB53

Go back