Olympiáda ľudských práv

by Jozef Frajkor (comments: 0)

Poznaj svoje práva i práva iných

 

V predvianočnom čase si žiaci SSOŠ ELBA skrátili čas čakaním na najkrajšie sviatky roka súťažením na školskom kole Olympiády ľudských práv, ktorá sa uskutočnila 8.12.2017 na pôde našej školy.

Súťažiaci to naozaj nemali vôbec ľahké a museli sa popasovať s rôznymi úlohami týkajúcich sa vedomostí získaných na predmetoch Občianska výchova, Dejepis či Etická výchova ale zapojiť bolo treba aj logiku, všeobecné vedomosti z politiky či bežného života okolo nás. 

V písomnom teste mali všetci zúčastnení za úlohu definovať pojmy, rozlúštiť skratky, priradiť logá organizácií, vcítiť sa do opísaných či zobrazených situácií ale aj vyjadriť vlastný názor na problémy nás všetkých, na základe odborných argumentov. 

Po splnení všetkých úloh a odovzdaní testov, sme všetci zistili a vydiskutovali si správne odpovede z testu a snáď sa aj poučili do budúceho kola olympiády, na ktoré pozývame aj ďalších našich šikovných žiakov.

V takmer chlapčenskej zostave nás svojím intelektom aj svetovým rozhľadom veľmi milo prekvapili žiaci Erik Wielek z I.U, ktorý sa hneď v prvom ročníku uchytil na krásnom III. mieste, ďalej Jozef Zorvan zo IV. U, ktorý je vždy plný prekvapení a tentokrát sa naozaj vyznamenal, a najlepším zo všetkých sa stal talentovaný žiak III.U Damián Michalko, ktorý nás presvedčil o ďalšom svojom talente a skončil na I. mieste.

Všetkým aktívne zúčastneným žiakom na tohtoročnom školskom kole Olympiády ľudských práv poďakovala za prácu pani riaditeľka Mgr. Romana Birošová a po odovzdaní užitočných a hodnotných cien sme sa rozišli opäť o niečo múdrejší.

 

Mgr. Ľudmila Maníková

organizátorka Olympiády ľudských práv

 

fotogaléria na: https://photos.app.goo.gl/ft0bELxUBkTMgsNJ3

Go back