Súkromná stredná odborná škola ELBA

Komisionálne skúšky

by Jozef Frajkor (comments: 0)

Komisionálne skúšky za 2. polrok šk. roku 2016/2017 sa uskutočnia v termíne od 28. – 31.8. 2017. Žiaci majú termín a podrobnosti uvedené v Rozhodnutí, doručenom poštou.

Go back