Súkromná stredná odborná škola ELBA

Oznam školskej jedálne ELBA

by Andrej Pavlik (comments: 0)

Prosíme stravníkov, aby si stiahli, vytlačili a vyplnili Zápisný lístok a priniesli ho vedúcej školskej jedálne.

Stravná jednotka je 1,29 €.

Účet: TATRA BANKA, pobočka Prešov,

č. ú. 2626797460/1100

Prosíme zaplatiť vždy do 25. v mesiaci. Trvalé príkazy cez účet: žiaci 25,80 € na mesiac. Ako variabilný symbol uveďte rodné číslo žiaka (máme viac žiakov rovnakého mena alebo príde platba z účtu a bez mena a vedúca nemôže priradiť platbu žiakovi). Prípadné preplatky sa vyrovnajú v júli. Stravník sa prihlasuje aspoň 1 deň vopred na www stránkach školy v ponuke Stravovanie (prvýkrát pomocou prístupu na Internetovú žiacku knižku) alebo kľúčenkou, ktorú za zálohu 3€ poskytne Mgr. Skurková - prevádzková manažérka. Súkromná školská jedáleň tel. - 0948 043 652.

Starí stravníci by sa mali prihlásiť ako predtým, noví môžu použiť tento návod.Pripomíname, že obed si stravník objednáva. Ak sa neprihlási, nemá ho.

Netreba odhlasovať u vedúcej jedálne.

Go back