Súkromná stredná odborná škola ELBA

Slávnostné otvorenie a posvätenie školy vo Varhaňovciach

by Jozef Frajkor (comments: 0)

Slávnostné otvorenie a posvätenie školy vo Varhaňovciach

Dnes sme v našej obci slávnostne otvorili elokované pracovisko SSOS Elba. Ide o cirkevnú budovu, ktorá bude slúžiť vzdelávaniu mladých ľudí v odbore murár. Budovu nám vysvätil Mons. SEODr. Milan Lach SJ, za účasti štátneho tajomníka ministerstva školstva pána Mgr. Petra Krajňáka a iných vzácnych hostí. Prítomných privítala starostka obce Mgr. Ľubica Pankievičová spolu s riaditeľkou školy Mgr. Romanou Birošovou a zriaďovateľom školy Ing. Emilom Blichom. Veríme, že táto škola prispeje k skvalitneniu života naších spoluobčanov a následne k ich lepšiemu uplatneniu na trhu práce.

Autor: Archív obce Varhaňovce

 

Ostatné fotky z otvorenia na:

https://goo.gl/photos/VxEWQicgsPMkQXoh8

Go back