Súkromná stredná odborná škola ELBA

Viacjazyčný literárny workshop

by Jozef Frajkor (comments: 0)

 

V marci sme sa v PK jazykov a spoločenskovedných predmetov SSOŠ Elba rozhodli narušiť zabehnutú štruktúru vyučovacích hodín a prebudiť v našich študentoch podriemkavajúcu kreativitu. Chceli sme im dokázať, že nie sú len košom na informácie či mechanickým reproduktorom správnych odpovedí, ale bytosťami  zvedavými, túžiacimi po poznaní, po odhaľovaní neznámeho a skrytého a zároveň schopnými tvorivo modelovať realitu. Zámer sa nám podarilo zrealizovať 4. apríla. Študenti II. a III.U, ktorých sme rozdelili do troch heterogénnych skupín, sa na 1. – 3. vyučovacej hodine stali aktívnymi účastníkmi literárno-jazykového workshopu. V skupinách, vo dvojiciach či samostatne riešili rôzne úlohy zamerané na rozvoj kritického myslenia a tvorivé písanie. Aktivity prebiehali v troch sekciách – anglickej, ruskej a slovenskej. Ukázalo sa, že práca s cudzojazyčným textom nie je vôbec nudná, že slovnú zásobu si nemusíme rozširovať len bifľovaním slovíčok a napísať báseň haiku či kaligram zvládne aj tínedžer bez estetického cítenia. Väčšina študentov sa nechala pohltiť procesom tvorenia, jeho jednotlivými fázami, od prvotného impulzu po príjemný pocit pri prezentovaní svojho dielka. Snáď sa nám podarilo naplniť základnú stratégiu modernej edukácie: Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím. Za prípravu aktivít ďakujeme Mgr. Ľudmile Maníkovej, Ing. Iryne Leshko, PhD. a PaedDr. Zuzane Benkovej a za úžasnú tvorivú atmosféru študentom II. a III.U.

Z. Benková

Z tvorivej dielne: Haiku – krása v troch veršoch

Je silný vietor

Duje po svete šírom

Sen rozfukuje

 

Slnko zasvieti

Vonku lietajú včielky

Utečú lienky

 

Studené ráno

Deti sa vonku šantia

Zima je veľká

 

Keď bola zima

Išla som von či je sneh

A von sneh nebol

 

V iskriacom ráne

Slnečný tieň záveja

Tiahne ku oknu

 

Zvrátený osud

Krásnej našej prírody

Raz sa to stratí

 

Starý rybník bol

Kačička doň skočila

Len to zažblnklo

 

Prichádza teplo

To je symbol vodičky

Modrej tečúcej

 

 

Studený rybník

Žaba vyskočila

Do zvukov vody

 

Zasnežený peň

Ticho ako pred búrkou

Vietor mrazivý

 

Prekrásny mesiac

Je marec Mesiac knihy

Chladný a krásny

 

Tichý vetríček

Na studenom kopci vial

Nemohol ustáť

 

Zelená tráva

K nebu rastie veselo

Chodím po nej rád

 

Drevený koník

Hojdá sa nám tu stále

Na čerstvom snehu

 

Voda na pláži

Kvety prikryl veľký mrak

Večer na lúke

 

 

Zelené lístie                

Na stromy fúka vietor

Prichádza jeseň

 

Zelený stromček

Stromy si berú z trávy

Farby jesene

 

Z neba padá sneh

Biely koberec už je

Hrá sa s ním dieťa

 

Vtáci štebocú

Bociany prileteli

A už je tu jar

 

Biely koberec

Prepotený žltý kôň

Skočil na auto

 

Vonku je zima

Studený vietor fúka

Námraza stíchla

 

Blyštiace more

Vlnky sa vlnia stále

Ležala doma

 

Slnko nám je tu

Krásne lúče ligocú

Leto nádherné

Go back