Výstava starožitností a raritných predmetov 2017

by Jozef Frajkor (comments: 0)

       Po vzájomnej dohode vedenia škôl a školských zariadení ELBA Prešov sa uskutoční na počesť kolegu - dlhoročného organizátora  tejto výstavy Ing. Juraja Besseneyiho tradičná Výstava starožitností a raritných predmetov 2017.

       Výstava bude inštalovaná v učebni tercie (prízemie - oproti školskému bufetu) a prístupná  bude v termíne od  15. 6. - 29. 6. 2017  denne od 9.oo do 14.oo hod..

       Najlepšie exponáty  budú  ohodnotené  odbornou porotou a získajú ocenenie.

Podmienky účasti :

 1.Počítame s tým, že  na  výstave sa  budete prezentovať svojimi  exponátmi, ktorých  vek  je min. 30 rokov, alebo exponát je raritný.

    Exponát  je potrebné pomenovať a určiť jeho vek.

 

  1. Na výstavu môžu prispieť exponátmi aj študenti  našich  ŠaŠZ prostredníctvom  svojich učiteľov.

 

  1. Exponáty sa budú preberať v termíne od 7.- 14. júna 2017 v čase od 09.oo do 12.oo hod.    

    Exponáty osobne prevezme PhDr. Husár.

 

  1. Po skončení výstavy sa exponáty vrátia majiteľom 30.6. 2017 v  čase  od 8.oo do 15.oo hod.

 

  1. Slávnostné vyhodnotenie výstavy a odovzdanie ocenení bude na najbližšej pracovnej porade škôl ELBA

 

     Veríme, že  spoločnými silami  sa nám podarí  urobiť dobrú vec, z ktorej budeme mať všetci radosť.

 

                     Ďakujeme za spoluprácu.                              PhDr. Vladimír Husár               

Go back