Súkromná stredná odborná škola ELBA

Výstava starožitností a raritných predmetov 2018

by Jozef Frajkor (comments: 0)

Po vzájomnej dohode vedenia škôl a školských zariadení ELBA Prešov sa uskutoční

na počesť kolegu - dlhoročného organizátora  tejto výstavy Ing. Juraja Besseneyiho

tradičná Výstava starožitností a raritných predmetov 2018.

       Výstava bude inštalovaná v učebni sexty v pavilóne B – prízemie S ŠG ELBA  a prístupná

bude v termíne od  28. 5. - 15. 6. 2018  denne od 9.oo do 14.oo hod..

       Najlepšie exponáty  budú  ohodnotené  odbornou porotou a získajú ocenenie.

 

Podmienky účasti :

 

1.Počítame s tým, že  na  výstave sa  budete prezentovať svojimi  exponátmi, ktorých  vek

    je min. 30 rokov, alebo exponát je raritný.

    Exponát  je potrebné pomenovať a určiť jeho vek.

 Na výstavu môžu prispieť exponátmi aj študenti  našej  školy prostredníctvom  svojich  

    triednych učiteľov.

 Exponáty sa budú preberať v termíne od 21.- 25. mája 2018 v čase od 09.oo do 12.oo hod..

    Exponáty osobne prevezme PhDr. Husár.

 Po skončení výstavy sa exponáty vrátia majiteľom v termíne 18.- 22.6. 2018 v  čase

    od 08.oo do 15.oo hod..

 Slávnostné vyhodnotenie výstavy a odovzdanie ocenení bude na najbližšej pracovnej

    porade škôl ELBA

      Veríme, že  spoločnými silami  sa nám podarí  urobiť dobrú vec, z ktorej budeme mať

všetci radosť.

  Ďakujeme za spoluprácu.

                                                                                PhDr. Vladimír Husár - organizátor

Go back