Súkromná stredná odborná škola ELBA

Výstava starožitností a raritných predmetov

by eJA (comments: 0)

OZNAM

Po vzájomnej dohode vedenia škôl a školských zariadení ELBA Prešov sa uskutoční na počesť kolegu - dlhoročného organizátora tejto výstavy Ing. Juraja Besseneyiho tradičná Výstava starožitností a raritných predmetov 2016.

Výstava bude inštalovaná v učebni sexty (prízemie - oproti školskému bufetu) a prístupná bude v termíne od 27. 5. - 10. 6. 2016 denne od 9.oo do 14.oo hod.

Najlepšie exponáty budú ohodnotené odbornou porotou a získajú ocenenie. 

Podmienky účasti : 

1. Počítame s tým, že na výstave sa budete prezentovať svojimi exponátmi, ktorých vek je min. 30 rokov, alebo exponát je raritný. Exponát je potrebné pomenovať a určiť jeho vek.

2. Na výstavu môžu prispieť exponátmi aj študenti našej školy prostredníctvom svojich triednych učiteľov.

3. Exponáty sa budú preberať v termíne od 16.- 24. mája 2016 v čase od 09.oo do 12.oo hod.. Exponáty osobne prevezme Ing. Mochnay alebo PhDr. Husár.

4. Po skončení výstavy sa exponáty vrátia majiteľom v termíne 20.- 24.6. 2016 v čase od 08.oo do 15.oo hod..

5. Slávnostné vyhodnotenie výstavy a odovzdanie ocenení bude na najbližšej pracovnej porade škôl ELBA.

Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí urobiť dobrú vec, z ktorej budeme mať všetci radosť.

Ďakujeme za spoluprácu.

Ing. Marián Mochnay a PhDr. Vladimír Husár - organizátori

 

 

Go back