Súkromná stredná odborná škola ELBA

Za krásu slova 2016 – krajská súťaž stredoškolákov PSK

by Jozef Frajkor (comments: 0)

Slovo je kvet duše.
Kto si váži rodné zvuky,
komu vidno slovenčinu na očiach i v tvári,
tomu verte, toho ľúbte, ten je vaším bratom.

Veršami Svetozára Hurbana Vajanského otvoril PhDr. Ladislav Matisko 23. marca na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove v poradí XVIII. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova 2016, ktorú na základe poverenia Odboru školstva Úradu PSK spolu organizujú Krajská rada Matice slovenskej, Dom Matice slovenskej v Prešove a SSOŠ ELBA v Prešove.

Poslaním tejto tradičnej a hodnotnej súťaže je upevňovanie a rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických zručností zo slovenského jazyka a prehlbovanie pozitívneho vzťahu mládeže k materinskému jazyku a jeho hodnotám.
V aktuálnom ročníku podujatia, ktoré sa konalo v Roku Svetozára Hurbana Vajanského, v oboch kategóriách (gymnáziá, stredné odborné školy) súťažilo 18 stredoškolákov.

Reprezentovali tieto stredné školy PSK:
Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov, Súkromné športové gymnázium ELBA Prešov, Gymnázium L. Stöckela Bardejov, Gymnázium sv. Moniky Prešov, Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok, Pedagogickú a sociálnu akadémiu Prešov, Strednú zdravotnícku školu Prešov, Súkromnú obchodnú akadémiu Prešov, Súkromnú strednú odbornú školu ELBA Prešov, Strednú odbornú školu A. Warhola Medzilaborce.

Spolu absolvovali 3 súťažné disciplíny:
- písomný vedomostný test z jednotlivých zložiek slovenského jazyka
- ústny prednes na ľubovoľnú tému pripraveného prejavu
- ústny prednes prejavu na vyžrebovanú tému /s prípravou 10 minút/

Výsledky v kategórii študenti gymnázií:
1. miesto Anna Beňová Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov
2. miesto Richard Bačo Gymnázium L. Stöckela Bardejov
3. miesto Bronislava Kacianová Gymnázium L. Stöckela Bardejov

Výsledky v kategórii študenti stredných odborných škôl:
1. miesto Ivana Čolláková Stredná zdravotnícka škola Prešov
2. miesto Lenka Želonková Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
3. miesto Žaneta Buberová Stredná odborná škola A. Warhola Medzilaborce

Ocenenie za najlepší rétorický prejav na ľubovoľnú pripravenú tému si odniesla Natália Marhefková z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
V disciplíne prejav na vyžrebovanú tému bol najúspešnejší Richard Bačo – reprezentant Gymnázia L. Stöckela v Bardejove.
Do tretice vavrín víťazstva v disciplíne písomný vedomostný test získala reprezentantka Gymnázia L. Stöckela v Bardejove Bronislava Kacianová.

Na základe súčtu výsledkov zo všetkých súťažných disciplín určila odborná porota pod vedením PhDr. Ladislava Matiska absolútnu víťazku tohtoročného krajského kola súťaže, ktorou sa stala Anna Beňová z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove.

Všetci ocenení účastníci získali okrem diplomov aj vecné ceny. Vďaka za finančnú a materiálnu pomoc pri príprave a realizácii tohto podujatia patrí popri hostiteľskej Súkromnej strednej odbornej škole ELBA Prešov aj Krajskej rade MS, Domu Matice slovenskej v Prešove a tiež Odboru školstva Úradu PSK.

Úspešní súťažiaci získali diplomy a hodnotné vecne ceny.

 

PhDr. Vladimír Husár

Foto:  PaedDr. Jozef Frajkor

Go back