Súkromná stredná odborná škola ELBA

O našej škole

Dňa 15. septembra 1999 Ing. Emil Blicha zriadil Súkromnú strednú odbornú školu ELBA v Prešove na Volgogradskej ul. č.1 ako samostatnú príspevkovú organizáciu. Za zrod Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov možno považovať obdobie Vianoc roku 1998, kedy sa Ing. Emil Blicha po zrelých úvahách rozhodol, že zriadi súkromnú strednú odbornú školu predovšetkým preto, lebo v našom meste, regióne, kraji chýbali niektoré študijné odbory a zamerania v sieti škôl. Chýbal typ odbornej školy - "priemyslovky" s maturitou, ktorý by zaplnil medzeru medzi súkromnými gymnáziami, obchodnými a hotelovými akadémiami. Boli vybraté také odbory, ktoré chýbajú v sieti odborných škôl v Prešove a okolí a zároveň ktoré by sa zamerali na výchovu odborníkov pre novovznikajúci súkromný sektor v novo sa transformujúcej ekonomike. Ing. Emil Blicha začiatkom roku 1999 oslovil a požiadal niektoré prešovské inštitúcie o stanovisko a podporu pri zriaďovaní novej súkromnej strednej odbornej školy. Všetky oslovené inštitúcie poskytli priaznivé podporné stanoviská a na základe nich Ing. Emil Blicha 1. apríla 1999 požiadal Ministerstvo školstva SR o zriadenie Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove od 1. septembra 2000.