Súkromná stredná odborná škola ELBA

Podmienky prijímania študentov pre školský rok 2018/2019

 

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 prijme v 1. kole prijímacích skúšok dňa 28. marca 2018:

  • 8222 M Úžitková maľba plánovaný počet prijatých žiakov 6
  • 8223 M Úžitková fotografia plánovaný počet prijatých žiakov 6
  • 8245 M Konzervátorstvo a reštaurátorstvo plánovaný počet prijatých žiakov 6
  • 8261 M Propagačná grafika plánovaný počet prijatých žiakov 6

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka: 24

Kritériá na prijatie uchádzačov

 

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 prijme v 1. kole prijímacích skúšok dňa 14. mája a 17. mája 2018

  • 2675 M 00 Elektrotechnika plánovaný počet 6
  • 3432 M Obalová technika plánovaný počet 6
  • 3917 M 03 Technické a informatické služby zameranie v elektrotechnike plánovaný počet 6
  • 6362 M 00 Kozmetička a vizážistka plánovaný počet 6

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka: 24

Kritériá pre prijatie uchádzačov ELE, OBT, TIS, KaV. Odkaz nájdete TU.