Podmienky prijímania študentov pre školský rok 2017/2018

 

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 prijme:

  • 6 žiakov do 1.ročníka - odbor Úžitková maľba
  • 6 žiakov do 1.ročníka - odbor Úžitková fotografia
  • 6 žiakov do 1.ročníka - odbor Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
  • 6 žiakov do 1.ročníka - odbor Propagačná grafika

Kritériá na prijatie uchádzačov

  • 6 žiakov do 1.ročníka - odbor Elektrotechnika
  • 6 žiakov do 1.ročníka - odbor Obalová technika
  • 6 žiakov do 1.ročníka - odbor Technické a informatické služby zameranie v elektrotechnike
  • 6 žiakov do 1.ročníka - odbor Kozmetička a vizážistka