Súkromná stredná odborná škola ELBA

Termínovník

Organizácia školského roka

Školský rok 2017/2018 sa začína: 1. septembra 2017
Školské vyučovanie sa začína: 4. septembra 2017
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne: 5. septembra 2017
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí: 31. januára 2018
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne: 1. februára 2018
Školské vyučovanie v druhom polroku končí 29. júna 2018

 

Prázdniny

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2017– 31.október 2017 1.november 2017 (streda)
vianočné 23. december 2017 – 5.január 2018 8.január 2018 (pondelok)
polročné 2. február 2018 5. február 2018 (pondelok)
jarné 26. február – 2.marec 2018 5. marec 2018 (pondelok).
veľkonočné 29.marec-3.apríl 2018 4 apríla 2018 (streda)
letné 2.júl- 31. august 2018 4. september 2018 (pondelok)

 

Kalendár porád

Klasifikačné porady:  
¼ klasifikačná porada 14. novembra 2017
½ klasifikačná porada za prvý polrok 29. januára 2018
¾ klasifikačná porada 24. apríla 2018
2/2 klasifikačná porada za druhý polrok pre končiace ročníky ÚSOV 17. mája 2018
2/2 klasifikačná porada za druhý polrok pre končiace ročníky SOV 11. júna 2018
2/2 klasifikačná porada za druhý polrok 26. júna 2018
Pedagogické porady:  
Úvodná pedagogická porada 25. augusta 2017
Pedagogická porada k Plánu práce pre šk. rok 2016/2017 10. októbra 2017
Pedagogická porada 14. novembra 2017
Pedagogická porada 29. januára 2018
Pedagogická porada k Správe o VVČ za 1. polrok 6. marca 2018
Pedagogická porada 24. apríla 2018
Pedagogická porada 17. mája 2018
Pedagogická porada 11. júna 2018
Pedagogická porada 26. júna 2018
Pedagogická porada k Správe o VVČ 3. júla 2018

 

 

 

Triedne aktívy

Dátum Názov  
16. novembra 2017 TA I.  
26. apríla 2018 TA II.  

 

Maturitné skúšky 

Dátum Názov  
13. marca 2018 EČ a PFIČ MS SJL  
14. marca 2018 EČ a PFIČ MS CUJ  
15. marca 2018 EČ MS MAT  
15. mája 2018 PČOZ MS   
28. 5.- 30. 5. 2018 ÚFIČ MS  

 

Talentové skúšky a prijímacie skúšky

Dátum Názov  
28. marca 2018 kolo TS  
7. a 10. mája 2018 Prijímacie skúšky  

 

2. kolo prijímacích skúšok sa koná 19.jún 2018

Záverečné skúšky 2018   18.-20. júna 2018

Kalendár akcií školy

Dátum Názov Pre koho (účastníci)
4. 9. 2017 Slávnostné otvorenie 18. šk. roku Všetci
14.9.2017 Jesenné účelové cvičenie EP Podľa POZ
14.9.2017 NT MS 2017 - ÚFIČ maturanti
19.9.2017 Zasadnutia PK a MÚ Všetci
20.9.2017 Začiatok externého štúdia Externisti BIR, KOV
19.10.2017 Imatrikulácia všetci
20.10.2017 Riaditeľské voľno Žiaci sídla školy
16.10.2017 Tradičné jedlá Slovákov a zdravá výživa Žiaci školy
26.10.2017 Imatrikulácia EP VA,TN,HN
3.12.2017 Gorazdov literárny Prešov BIR,HUS,KOV,BLI
6.12. 2017 Mikulášska nádielka Všetci
12.12.2017 Deň otvorených dverí Všetci HUS,TRA
22.12.2017 Vianočné reminiscencie Všetci
11.1.2018 Bessenyeiho kapustnica PZ + NePZ
22.1.-26.1.2018 Lyžiarsky výcvik I. ročník ZLA
2.2.2018 Stužková slávnosť IV.U IV.U PIŽ
8.3.2018 MDŽ Ženy HUS, FRA, BLI
23.3.2018 8. medziškolská súťaž v líčení KaV + UZF NOV, LEN, TRA
23.3.2018 Za krásu slova – krajské kolo Externí účastníci BEN, HUS
28.3.2018 Deň učiteľov – Emanuel Všetci BLI,KOV
30.4.2018 Stavanie mája Všetci KOV,HUS,OLE,LEN
4.5.2018 Jarné účelové cvičenie 1. a 2. roč. FRA
4.-6.6.2018 KOŽAZ III.U MAN, ZLA
18.5.2018 Rozlúčka so štvrtákmi Všetci MIR
10.5.2018 Majáles 2018 Všetci LEN
21.-25.5.2018 Akademický týždeň Maturanti KUB
21.5.-1.6.2018 Súvislá prevádzková prax II.+III. ročník OLE
13.-15.6.2018 Akademické 3 dni Žiaci EP – ZS HAD,SZA,SKU
27.6.2018 Odovzdávanie učebníc Všetci TU
22.-25.6.2018 Školské výlety  Všetci HOC+ TU
28.6.2018 Športový deň a varenie guľášu Všetci TU
29.6.2018 Slávnostné ukončenie školského roku Všetci KOV,ZLA
30.6.2018 Relax v Niyregyháze Maďarsko PZ+NePZ HUS