Termínovník

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

Organizácia školského roka

Školský rok 2016/2017 sa začína: 1. septembra 2016
Školské vyučovanie sa začína: 5. septembra 2016
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne: 6. septembra 2016
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí: 31. januára 2017
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne: 1. februára 2017
Školské vyučovanie v druhom polroku končí 30. júna 2017

 

Prázdniny

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 28.október - 31.október 2016 2.november 2016 (streda)
vianočné 23.december 2016 - 5. január 2017 9.január 2017 (pondelok)
polročné 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok)
jarné 6. marec- 10. marec 2017 13. marec 2017 (pondelok).
veľkonočné 13. apríl (štvrtok) - 18. apríl 2017 (utorok) 19. apríla 2017 (streda)
letné 3. júl (pondelok) - 31. august 2017 (štvrtok) 4. september 2017 (pondelok)

 

Kalendár porád

Klasifikačné porady:  
¼ klasifikačná porada 15. november 2016
½ klasifikačná porada za prvý polrok 24. január 2017
¾ klasifikačná porada 25. apríl 2017
2/2 klasifikačná porada za druhý polrok pre končiace ročníky ÚSOV 5. máj 2017
2/2 klasifikačná porada za druhý polrok pre končiace ročníky SOV 8. jún 2017
2/2 klasifikačná porada za druhý polrok 22. jún 2017
Pedagogické porady:  
Úvodná pedagogická porada 25. august 2016
Pedagogická porada k Plánu práce pre šk. rok 2016/2017 11. október 2016
Pedagogická porada 15. novembra 2016
Pedagogická porada 24. januára 2017
Pedagogická porada k Správe o VVČ za 1. polrok 28. marca 2017
Pedagogická porada 25. apríla 2017
Pedagogická porada 5. mája 2017
Pedagogická porada 8. júna 2017
Pedagogická porada 22. júna 2017
Pedagogická porada k Správe o VVČ 3. júla 2017

 

 

 

Triedne aktívy

Dátum Názov  
16. novembra 2016 TA I.  
27. apríla 2017 TA II.  

 

Maturitné skúšky 

Dátum Názov  
14. marca 2017 EČ a PFIČ MS  
15. marca 2017 EČ a PFIČ MS CUJ  
16. marca 2017 EČ MS MAT  
10. mája 2017 PČOZ MS   
29. 5.- 31. 5. 2017 ÚFIČ MS  

 

Talentové skúšky a prijímacie skúšky

Dátum Názov  
30. marca 2017 kolo TS  
10. a 11. mája 2017 Prijímacie skúšky  

 

2. kolo prijímacích skúšok sa koná 20. júna 2017 v utorok od 8,00 hod

Záverečné skúšky 2016                                                                                                      19.-21. júna 2017

Kalendár akcií školy

Dátum Názov Pre koho (účastníci)
5. 9. 2016 Slávnostné otvorenie 16. šk. roku Všetci
16.9.2016 NT MS 2015 - ÚFIČ Maturanti
16.9.2016 Jesenné účelové cvičenie EP EP EP ZB,TN,CH,SV
19.9.2016 Zasadnutia PK a MÚ Všetci
21.9.2016 Začiatok externého štúdia Externisti BIR, KOV
26.-28. 9.2016 Plenér ELBA 2016 – Pusté Pole PRG,UZF,KaR
5.10.2016 Exkurzia Pivovar Topvar Veľký Šariš I.U-ELE,TIS BIR, BLI
13. 10. 2016 Deň zdravej výživy Všetci
13. 10. 2016 Imatrikulácia všetci
13.10.2016 Riaditeľské voľno Žiaci sídla školy
21.10.2016 Imatrikulácia EP VA,TN,CH,HN
3.12.2016 Gorazdov literárny Prešov BIR,HUS,KOV,BLI
7.12. 2016 Mikulášska nádielka Všetci
9.12.2016 Deň otvorených dverí Všetci HUS,TRA
23.12. 2016 Vianočné reminiscencie Všetci
12.1. 2017 Bessenyeiho kapustnica PZ + NePZ
16.1.-20.1.2017 Lyžiarsky výcvik Tatranská Lomnica I. ročník ZLA
10.2.2017 Stužková slávnosť IV.T IV.T KUB
13.3.2017 MDŽ Ženy HUS, FRA, BLI
23.3.2017 7. medziškolská súťaž v líčení KaV + UZF NOV, LEN, TRA
23.3.2017 Za krásu slova – krajské kolo Externí účastníci BEN, HUS
31.3.2017 Deň učiteľov – Emanuel Všetci BLI,KOV
28.4.2017 Stavanie mája Všetci KOV,HUS,OLE,LEN
5.5.2017 Jarné účelové cvičenie 1. a 2. roč. FRA
8.-10.5.2017 KOŽAZ III.U PIZ, ZLA
12.5.2017 Rozlúčka so štvrtákmi Všetci MIR
12.5.2017 Majáles 2017 Všetci LEN
15.-19.5.2017 Akademický týždeň Maturanti KUB
15.5.-26.5.2017 Súvislá prevádzková prax II.+III. ročník OLE
14.-16.6.2017 Akademické 3 dni Žiaci EP – ZS HAD,SZA,SKU
26.-27.6. 2017 Školské výlety  Všetci TU
28.6.2017 Odovzdávanie učebníc Všetci HOC+ TU
29.6.2017 Športový deň a varenie guľášu Všetci TU
30.6.2017 Slávnostné ukončenie školského roku Všetci KOV,ZLA
1.7.2017 Relax v Niyregyháze Maďarsko PZ+NePZ HUS