Súkromná stredná odborná škola ELBA

Finálové kolo finančnej olympiády

by Jozef Frajkor

Dňa 24. apríla sa žiak Erik Škvarla, žiak II. U triedy zúčastnil v Bratislave v sídle Nadácie Partners finálového kola 6. ročníka súťaže Finančná olympiáda. Súťažilo 20 študentov gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska.

Študenti počas súťaženia vypracovali 13 teoretických otázok z oblasti investovania, poisťovníctva, financovania bývania a tiež 7 príkladov a prípadových štúdií z tých istých oblastí. Podľa Erika boli náročné hlavne posledné príklady, ktoré na seba nadväzovali.

Hneď tento deň súťaž bola  vyhodnotená takto:

1.miesto - Martin Kňaze, 5.B, Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany

2.miesto - Filip Mardzin, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov

3.miesto - Maroš Skokan, SOŠ podnikateľská, Školská 7, Banská Bystrica.

Aj napriek tomu, že Erik sa neumiestnil na prvých troch miestach, bol jeho postup do finálového kola úspechom a treba mu k tomu úspechu gratulovať.

Cieľom tejto súťaže je naučiť študentov stredných škôl  rozumne hospodáriť s financiami a zdokonaľovať ich  vo finančnej gramotnosti.

Jurčová Valéria

 

Go back