Oslavy Dňa učiteľov - školy ELBA (2015/2016)

by eJA

Učiteľské uznanie

Bc. Ivana Kačalová - Za nadpriemerné pedagogické výsledky pri výchove a vzdelávaní v Súkromnej materskej škole - ELBA

Petra Výrostková - Za nadpriemerné pedagogické výsledky pri výchove a vzdelávaní v Súkromnej materskej škole - ELBA

PaedDr. Miriam Berezovská - Za nadpriemerné pedagogické výsledky pri výchove a vzdelávaní v Súkromnom športovom gymnáziu - ELBA

PaedDr. Marcela Mrázová - Za nadpriemerné pedagogické výsledky pri výchove a vzdelávaní v Súkromnom športovom gymnáziu - ELBA

PhDr. Lýdia Miroľová - Za nadpriemerné pedagogické výsledky pri výchove a vzdelávaní v Súkromnej SOŠ - ELBA

Bc. Emília Miklošová - Za nadpriemerné pedagogické výsledky pri výchove a vzdelávaní v Súkromnej SOŠ - ELBA

PhDr. Zuzana Matejková - Za nadpriemerné pedagogické výsledky pri výchove a vzdelávaní v Súkromnej ZUŠ - ELBA

Mgr. Michaela Vaľková - Za nadpriemerné pedagogické výsledky pri výchove a vzdelávaní v Súkromnej materskej škole - ELBA

Mgr. Eduardo Sosa - Za nadpriemerný počin pri výchove a vzdelávaní v Súkromnej SOŠ - ELBA

 

Jubilejné poďakovanie

Bc. Katarína Káňová - Pri príležitosti životného jubilea

RNDR. Július Humeňanský - Pri príležitosti životného jubilea

PhDr. Vladimír Husár - Pri príležitosti životného jubilea

František Tramita - Pri príležitosti životného jubilea

 

Pracovné uznanie

Denisa Macejová - Za úspešné odpracované roky

Rudolf Jurášek - Za úspešné odpracované roky

 

Manažérske uznanie

Mgr. Karin Kováčová - Za manažérske aktivity

Mgr. Peter Krajňák - Za prenikavý počin v oblasti propagácie Súkromnej SOŠ ELBA

 

Poďakovanie laureátke ceny zriaďovateľa škôl ELBA

Mgr. Viera Lukáčová - Za 16 odpracovaných rokov

 

Najvyššie ocenenie - cena zriaďovateľa škôl a školských zariadení ELBA  --- E M A N U E L ---

Alica Petraníková - Za kvalitu výchovy a vzdelávania, pozitívny vzťah ku škole a reprezentáciu školy

 

Go back