Oslavy Dňa učiteľov v Prešove

by eJA

Deň učiteľov už niekoľko desiatok rokov patrí k marcu a inak tomu nebolo ani tento rok v Prešove, kedy v rámci Rezortného dňa školstva boli oceňovaní najlepší zamestnanci a zamestnankyne za rok 2015 v rámci prešovského školstva.

Marec je mesiac, kde si s príchodom prvých jarných kvetov pripomíname sviatok učiteľov. Priestory historickej sály Čierneho orla sa preto zahalili do rúška vzdávania úcty a vďaky tým, ktorých povolanie je doslova poslaním – učitelia a učiteľky.

Mesto Prešov oceňuje pravidelne aj pedagogických a nepedagogických zástupcov neštátnych škôl.

Ocenenie získala aj Emília Gáborová

Pani Emília Gáborová sa venuje mzdovej a personálnej agende v SSOŠ ELBA Prešov. O jej vysokej miere zodpovednosti a precíznosti svedčí fakt, že nie raz obetovala svoj voľný čas na spracovanie dôležitej administratívy v náležitej kvalite. Vedenie školy oceňuje jej výbornú spoluprácu s rodičmi i širokou verejnosťou a tým prispieva k dobrému menu školy.

[ zdroj:text + foto www.presov.sk ]

Go back