Vernisáž žiackych prác "Na krídlách fantázie"

by eJA

Príhovor [Mgr. Eduardo Sosa]

Vážení hostia, pán zriaďovateľ, pani riaditeľka, učitelia, milí žiaci.

Rád  by som Vás srdečne privítal na tohtoročnej výstave a vernisáži žiackych prác výtvarných odborov  KaR, PRG a UZF na Súkromnej strednej odbornej škole ELBA. Témou výstavy je obyčajne -neobyčajná samotná FANTÁZIA. - "Na krídlách fantázie".

Čo je fantázia? Je to niečo, čo má v sebe každý z nás, niekto svoju fantáziu ukrýva hlboko v sebe, iný zas nepozná vo fantázii hranice....Fantázia je niečo, čo si niektorí ľudia jednoducho nevedia predstaviť.....Ako raz povedal jeden múdry človek - Albert Einstein: ,,Fantázia je dôležitejšia ako poznanie“. Sprevádza nás od kolísky, bola a je našou spoločníčkou každodennou cestou životom, bez fantázie by bol svet fádny, smutný, taký obyčajný....

Vážení návštevníci, pripravili sme tu pre vás zaujímavú  expozíciu výtvarných diel, preto veríme, že sa vám bude páčiť a odídete odtiaľto nadšení, plní pocitu radosti, pretože iba Vy si môžete povedať bol som tu a videl som to. Ste jedni z tých, ktorí túto originálnu výstavu môžu vidieť na vlastné oči.

Na záver by som rád poďakoval spoluorganizátorom, žiakom, učiteľom a samozrejme celému vedeniu školy, ktorá nám ponúkla svoje priestory a umožnila tak túto krásnu výstavu. Týmto vyhlasujem tohtoročnú výstavu za otvorenú.

Ďakujem za pozornosť.

 

Go back