Za krásu slova 2016 - šk. kolo

by eJA

Dňa 18. 3. 2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Za krásu slova, na ktorom sa zúčastnilo 10 študentov SSOŠ ELBA a SŠG ELBA.

Súťaž slávnostne otvoril riaditeľ Súkromného športového gymnázia ELBA PaedDr. Miroslav Nagy. Otvorenia sa okrem súťažiacich zúčastnila aj zástupkyňa Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Mgr. Karina Kováčová a členovia poroty: Mgr. Adela Kostelníková, PhD., PhDr. Zuzana Matejková, PhD. a Mgr. Zuzana Šmeralová. Súťaž pozostávala z troch častí: písomného testu zo slovenského jazyka, vopred pripraveného rečníckeho prejavu s ľubovoľným tematickým zameraním a krátkeho príspevku na vyžrebovanú tému.

Všetky tri časti zvládli všetci zúčastnení so cťou, tu sú výsledky: za SSOŠ ELBA na treťom mieste skončil Šimon Šimko, druhý bol Tomáš Chmurovič a víťazom školského kola sa stal Martin Kalný.

Poradie na prvých troch miestach v kategórii študentov gymnázií je nasledovné: 3. miesto – Emma Martonová, 2. miesto – Soňa Kolarčíková a na 1. mieste skončil Jerguš Demčák. Porota sa rozhodla udeliť zvláštnu cenu Alene Marušovej za veľmi presvedčivý prejav o jej vzťahu k futbalu.

Martin Kalný a Jerguš Demčák vďaka víťazstvu vo svojich kategóriách postupujú na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 23. marca 2016 v priestoroch SSOŠ ELBA Prešov.

Výsledky:

SSOŠ ELBA

  1. miesto – Martin Kalný (IV. T)
  2. miesto – Tomáš Chmurovič (IV. T)
  3. miesto – Šimon Šimko (II. U)

SŠG ELBA

  1. miesto – Jerguš Demčák (Kvinta)
  2. miesto – Soňa Kolarčíková (Kvinta)
  3. miesto – Emma Martonová (Kvinta)

Zvláštna cena poroty: Alena Marušová (II. A)

[Mgr. Adela Kostelníková, PhD.]

Go back