by Jozef Frajkor

Blíži sa majáles

Pozývame vás na Majáles škôl ELBA, ktorý sa uskutoční 17.5.208.

Read more …

by Jozef Frajkor

Triedne aktívy

Dňa 19.4. 2018 sa o 16.15 h uskutoční stretnutie triednych dôverníkov v zasadačke a o 16.30 h sa uskutočnia triedne aktívy. Tešíme sa na Vás.

Read more …

by Jozef Frajkor

Pracovné stretnutie vedenia školy, zriaďovateľa školy a vedúceho odboru školstva PSK

Pracovné stretnutie vedenia školy, zriaďovateľa školy a vedúceho odboru školstva PSK.

Pracovné stretnutie vedenia školy, zriaďovateľa školy a vedúceho odboru školstva PSK

 

Read more …