Súkromná stredná odborná škola ELBA

by Jozef Frajkor

Finálové kolo finančnej olympiády

Finálové kolo finančnej olympiády

Dňa 24. apríla sa žiak Erik Škvarla, žiak II. U triedy zúčastnil v Bratislave v sídle Nadácie Partners finálového kola 6. ročníka súťaže Finančná olympiáda. Súťažilo 20 študentov gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska.

Študenti počas súťaženia vypracovali 13 teoretických otázok z oblasti investovania, poisťovníctva, financovania bývania a tiež 7 príkladov a prípadových štúdií z tých      istých oblastí. Podľa Erika boli náročné hlavne posledné príklady, ktoré na seba nadväzovali.

Hneď tento deň súťaž bola  vyhodnotená takto:

1.miesto - Martin Kňaze, 5.B, Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany

2.miesto - Filip Mardzin, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov

3.miesto - Maroš Skokan, SOŠ podnikateľská, Školská 7, Banská Bystrica.

Aj napriek tomu, že Erik sa neumiestnil na prvých troch miestach, bol jeho postup do finálového kola úspechom a treba mu k tomu úspechu gratulovať.

Cieľom tejto súťaže je naučiť študentov stredných škôl  rozumne hospodáriť s financiami a zdokonaľovať ich  vo finančnej gramotnosti.

Jurčová Valéria

 

 

Read more …

by Jozef Frajkor

IT čajovňa Košice – 15. 5. 2018

Stredná odborná škola ELBA je partnerskou školou v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

 

Tento národný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Bol vytvorený ako reakcia na nedostatočné množstvo a trvalo klesajúcu kvalitu vzdelávania a nadobudnutých kompetencií absolventov škôl v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti vzhľadom na súčasné potreby zamestnávateľov, najmä v sektore informačných a komunikačných technológií.

 

Dňa 15. 5. 2018 v rámci tohto projektu sa v Košiciach na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Košice v aule prof. Prasličku konala IT čajovňa na tému „Červík In silico: Počítačová simulácia neuronálneho systému“. Žiaci našej školy z tried I. U, II. U a III. U sa zúčastnili tejto prednášky.

 

O tom, že spoznanie toho, ako z interakcie jednotlivých neurónov vyvstáva komplexnosť ľudského mozgu, aké to bude mať nesmierne dopady na kvalitu ľudského života, bohaté aplikácie v zdravotníctve a ako stimuluje nové technologické odvetvia ekonomiky prednášal Doc. PhDr. Dobeš, PhD.  Aj preto USA a EÚ rozbehli v posledných rokoch obrovské vedecko-výskumné projekty v tejto oblasti (Dekáda výskumu mozgu a Human Brain Project).

No v súčasnosti je kompletné preskúmanie ľudského mozgu ešte iba vzdialenou víziou. Jedným z prístupov, ako sa priblížiť k jeho poznaniu, je výskum elementárnych procesov na úrovni jednotlivých neurónov a synapsií. Vhodným organizmom je červík C. Elegans, ktorého konektóm a genóm je zmapovaný.

 

Cieľom tejto prednášky bolo spopularizovanie štúdia prírodovedných predmetov a tiež štúdia v IT odboroch pre žiakov stredných škôl.

 

V závere IT čajovne sa žiaci priamym pripojením  pýtali na mnohé témy a kládli zaujímavé otázky. Dúfam, že im táto zaujímavá aktivita v rámci projektu IT akadémia priniesla nový pohľad na smerovanie súčasnej vedy a výskumu, a že sa zúčastníme aj niektorých budúcich IT čajovní.

 

Jurčová Valéria

foto na:

https://photos.app.goo.gl/DrvXeS2SOjUSEQkX2

Read more …