by Jozef Frajkor

IT čajovňa Košice – 15. 5. 2018

Stredná odborná škola ELBA je partnerskou školou v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

 

Tento národný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Bol vytvorený ako reakcia na nedostatočné množstvo a trvalo klesajúcu kvalitu vzdelávania a nadobudnutých kompetencií absolventov škôl v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti vzhľadom na súčasné potreby zamestnávateľov, najmä v sektore informačných a komunikačných technológií.

 

Dňa 15. 5. 2018 v rámci tohto projektu sa v Košiciach na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Košice v aule prof. Prasličku konala IT čajovňa na tému „Červík In silico: Počítačová simulácia neuronálneho systému“. Žiaci našej školy z tried I. U, II. U a III. U sa zúčastnili tejto prednášky.

 

O tom, že spoznanie toho, ako z interakcie jednotlivých neurónov vyvstáva komplexnosť ľudského mozgu, aké to bude mať nesmierne dopady na kvalitu ľudského života, bohaté aplikácie v zdravotníctve a ako stimuluje nové technologické odvetvia ekonomiky prednášal Doc. PhDr. Dobeš, PhD.  Aj preto USA a EÚ rozbehli v posledných rokoch obrovské vedecko-výskumné projekty v tejto oblasti (Dekáda výskumu mozgu a Human Brain Project).

No v súčasnosti je kompletné preskúmanie ľudského mozgu ešte iba vzdialenou víziou. Jedným z prístupov, ako sa priblížiť k jeho poznaniu, je výskum elementárnych procesov na úrovni jednotlivých neurónov a synapsií. Vhodným organizmom je červík C. Elegans, ktorého konektóm a genóm je zmapovaný.

 

Cieľom tejto prednášky bolo spopularizovanie štúdia prírodovedných predmetov a tiež štúdia v IT odboroch pre žiakov stredných škôl.

 

V závere IT čajovne sa žiaci priamym pripojením  pýtali na mnohé témy a kládli zaujímavé otázky. Dúfam, že im táto zaujímavá aktivita v rámci projektu IT akadémia priniesla nový pohľad na smerovanie súčasnej vedy a výskumu, a že sa zúčastníme aj niektorých budúcich IT čajovní.

 

Jurčová Valéria

foto na:

https://photos.app.goo.gl/DrvXeS2SOjUSEQkX2

Read more …

by Jozef Frajkor

LED-SOLAR

Žiaci našej školy  dňa 18.5.2018  navštívili  výrobnú a vývojovú prevádzku firmy  LED-SOLAR, s.r.o. Spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. pôsobí od roku 2008. Venuje sa vývoju a výrobe originálnych LED svietidiel a poskytuje služby v oblasti  technického poradenstva, návrhu a realizácie osvetľovacích sústav. Okrem interiérových a exteriérových svietidiel pre štandardné využitie, konštruktéri LED-SOLAR ukázali žiakom osvetľovacie jednotky  pre špeciálne aplikácie a do najnáročnejších pracovných podmienok  . Žiaci mali možnosť vidieť prípravu svetelných tabúľ pre autobusové zastávky , zrealizované tabule pre železničné stanice, svietidlá LED pre verejné osvetlenie, osvetlenie architektonických prvkov,  záhrad. Zaujali ich svietidlá navrhnuté a vyrobené pre sklady s agresívnym materiálom, dizajnové svietidlá, svietidlá pre strelnicu, pre tunely , farebné LED svietidlá pre zdravotnícke zariadenia. V rámci predmetu PRAX sa už teraz tešia na ďalšie exkurzie.

Read more …