Výchovný poradca

Výchovný poradca na škole: Ing. Valéria Jurčová

Kedy vyhľadať výchovného poradcu?

  • pri rozhodovaní kam po skončení strednej školy,
  • pri problémoch s učením sa,
  • pri problémových vzťahoch v triede,
  • pri špeciálno-výchovných potrebách žiakov.

Konzultačné hodiny výchovného poradcu pre žiakov: pondelok 11:00 – 12:30

Konzultačné hodiny výchovného poradcu pre rodičov: štvrtok 14:40 – 15:30

e-mail: jurcova.valeria@skolaelba.sk

Šikanovanie - Informácie pre učiteľov

Šikanovanie - Informácie pre rodičov

Motto:

„Humanistická výučba je založená na dôvere v sily a schopnosti žiaka,

na úcte k jeho osobnosti, na uznaní jeho hodnoty človeka bez ohľadu

na jeho momentálny stav, na partnerskej spolupráci učiteľa a žiaka.“