Naši zamestnanci

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY Ing. Emil Blicha - ELBA
  Palárikova 26, 080 05 Prešov
  e-mail: blicha.emil@skolaelba.sk
  0905 425 871

 

Vedenie školy

VEDENIE ŠKOLY Priezvisko, meno Telefón e-mail
Riaditeľka Mgr. Romana Birošová 0948 22 47 67 birosova.romana@skolaelba.sk 
ZRŠ Mgr. Karina Kováčová 051/7714999 kovacova.karina@skolaelba.sk
ZRŠ Mgr. Zlatohlavý Luboš 051/7714999 zlatohlavy.lubos@skolaelba.sk
ZRŠ EP HN Ing. Emil Huntej 0903 61 59 29 huntej_e@stonline.sk
ZŠ EP VA PaedDr. Ing. Mgr. Madej Juraj, PhD.    
ZŠ EP TN Ing. Marcela Hadviždžáková 0905 29 37 35  
ZŠ EP CH Mgr. Irena Vereščáková 051/7799228  
ZŠ EP SV Mgr. Richard Jurčišin 0908 31 90 92  
VP Ing. Valéria Jurčová 051/77149999 jurcova.valeria@skolaelba.sk

 

Rada školy

  Titul, priezvisko, meno Poznámka
predseda PhDr. Ivan Benko  
pedagogickí zamestnanci Bc. Ľudmila Lendacká  
  Ing. Juraj Olejník  
ostatní zamestnanci Ing. Viliam Skurka  
zástupcovia rodičov p. Švorcová III.U
  p. Brugerová IV.U
    II.U
     
zástupca žiakov Radka Bidovská IV.U
Iní – zástupca zamestnávateľov Ing. Michal Kováč PGT, Premium Prešov
  Ing. Jaroslav Oľha Cofin a.s. Prešov

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov, resp. odborov
MÚ V-VP Mgr. Karina Kováčová  
OMS SVP PaedDr. Zuzana Benková SJL, ANJ, NEJ, RUJ, OBN, ETV, NAV
OMS PVP Mgr. Karina Kováčová MAT, FYZ, CHE, TŠV
MÚ ODP Mgr. Romana Birošová  
PK TIS, PED, ELE Mgr. Romana Birošová  
PK UZF,PRG PaedDr. Jozef Frajkor  
PK KaR Mgr. Romana Birošová  
PK KaV Mgr. Renáta Nováková  
PK MUR, STV Ing. Marcela Hadviždžáková  
PK TEV, PRŽ Bc. Emília Miklošová  
PK TAP Ing. Slavomír Rada  

 

Pedagogickí zamestnanci školy

Pedagóg / zamestnanec Funkcia Triednictvo Ďalšie úlohy a kompetencie
PaedDr. Benková Zuzana Učiteľka VVP   vedúca OMS SVP
Mgr. Romana Birošová Riaditeľka II.P Vedúca PK TIS, PED, ELE 
Ing. Emil Blicha Učiteľ OP   Zriaďovateľ školy
JUDr. Viera Blichová Učiteľka OP    
Katarína Čarnogurská MOV PRŽ    
Ing. Martina Diňová Učiteľ OP    
PaedDr. Jozef Frajkor Učiteľ OP   Vedúci PK UZF, PRG, koor. IKT
Gábor Peter MOV STV    
Ing. Gašparovičová Marcela Učiteľka OP    
Ing. Marcela Hadviždžáková ZŠ pre EP TN I.NA, II.NA vedúca PK MUR, STV
Ing. Emil Huntej ZRŠ pre EP HN    
Ing. Valéria Jurčová Učiteľka OP I.M, II.M  VP
Mgr. Karina Kováčová ZRŠ III.E  
PhDr. Kubánková Zuzana, PhD. Učiteľ VVP IV.T  
Bc. Ľudmila Lendacká Učiteľka OP   Koordinátorka ŽŠR
 Ing. Leshko Iryna, PhD. Učiteľka VVP    
Ing. Marcel Lux Učiteľ OP    
 PaedDr. Ing. Mgr.Madej Juraj, PhD. Učiteľ VVP I.VA ZŠ pre EP VA
Mgr. Ľudmila Maníková Učiteľka VVP II.U  
Mgr. Jozef Matejka Učiteľ OP    
Bc. Emília Miklošová MOV I.N  
PhDr. Lýdia Mačíková Učiteľka VVP IV.U, IV.T  
Ing. František Babinčák Učiteľ OP    
Mgr. Renáta Nováková Učiteľka OP   Vedúca PK KaV
PhDr. Olearník Štefanová Miloslava Učiteľka OP    
Ing. Juraj Olejník Učiteľ OP    
Mgr. Mária Olejníková Učiteľka VVP    
Ing. Jaroslav Oľha Učiteľ OP    
Mgr. Lýdia Pástorová Učiteľka OP II.E  
Mgr. Miroslava Pížová Učiteľka OP II.U  
 Ing. Rada Slavomír Učiteľ OP I.HA ZŠ pre EP HN
Mgr. Valéria Servátková Učiteľka VVP    
Mgr. Zuzana Skurková Učiteľka VVP    
Mgr. Eduardo Sosa Učiteľ OP    
Ing. Silvia Szabóová Učiteľka OP    
Mgr. Marek Tartaľ Učiteľ VVP    
František Tramita MOV    
Mgr. Zlatohlavý Ľuboš ZRŠ    

 

Nepedagogickí zamestnanci školy

Zamestnanec Funkcia Poznámka
Dana Aronová Personálna manažérka  
Emília Gáborová Ekonómka školy  
Viera Drechslerová Servisná pracovníčka  
Janka Haščinová Servisná pracovníčka  
PhDr. Vladimír Husár Projektový manažér  
Rudolf Jurášek Školník a správca budov  
Denisa Macejová Personálna a mzdová manažérka  
Mgr. Lýdia Pástorová Asistentka ZrŠ a ekonómka školy  
Daniela Majerčáková Recepčná + Servisná pracovníčka  
Ing. Viliam Skurka Prevádzkový manažér a správca bufetu  
Mgr. Zuzana Skurková Prevádzková manažérka  
František Tramita Projektový manažér