Súkromná stredná odborná škola ELBA

Naši zamestnanci

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY Ing. Emil Blicha - ELBA
  Palárikova 26, 080 05 Prešov
  e-mail: emil.blicha@elbaci.sk
  0905 425 871

 

Vedenie školy

VEDENIE ŠKOLY Priezvisko, meno Telefón e-mail
Riaditeľka Mgr. Romana Birošová 0948 22 47 67 romana.birosova@elbaci.sk 
ZRŠ Mgr. Karina Kováčová 051/7714999 karina.kovacova@elbaci.sk
ZRŠ Mgr. Zlatohlavý Luboš 051/7714999 lubos.zlatohlavy@elbaci.sk
ZRŠ EP HN Ing. Slavomír  Rada 0903 61 59 29 rada.slavomir@gmail.com
ZŠ EP VA PaedDr. Ing. Mgr. Madej Juraj, PhD.   juraj.madej@elbaci.sk
ZŠ EP TN Ing. Marcela Hadviždžáková 0905 29 37 35 epelbaterna@gmail.com
ZŠ EP SV Mgr. Richard Jurčišin 0908 31 90 92  
VP Ing. Valéria Jurčová 051/77149999 valeria.jurcova@elbaci.sk

 

Rada školy

  Titul, priezvisko, meno Poznámka
predseda PhDr. Ivan Benko  
pedagogickí zamestnanci Bc. Ľudmila Lendacká  
  Ing. Juraj Olejník  
ostatní zamestnanci Ing. Viliam Skurka  
zástupcovia rodičov p. Švorcová III.U
  p. Brugerová IV.U
  p. Šimoňáková II.U
     
zástupca žiakov Jakub Lejko III.U
Iní – zástupca zamestnávateľov Ing. Michal Kováč PGT, Premium Prešov
  Ing. Jaroslav Oľha Cofin a.s. Prešov

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov, resp. odborov
MÚ V-VP Mgr. Karina Kováčová  
OMS SVP PaedDr. Zuzana Benková SJL, ANJ, NEJ, RUJ, OBN, ETV, NAV
OMS PVP Mgr. Karina Kováčová MAT, FYZ, CHE, TŠV
MÚ ODP Mgr. Romana Birošová  
PK TIS, PED, ELE Mgr. Romana Birošová TIS, ELE, PED
PK UZF,OBT PaedDr. Jozef Frajkor UZF a OBT
PK KaR Mgr. Romana Birošová KaR, PRG
PK KaV Mgr. Renáta Nováková KaV
PK MUR, STV Ing. Marcela Hadviždžáková MUR a STV
PK TEV, PRŽ Bc. Emília Miklošová TEV a PRŽ
PK TAP Ing. Slavomír Rada TAP

 

Pedagogickí zamestnanci školy

Pedagóg / zamestnanec Funkcia Triednictvo Ďalšie úlohy a kompetencie
Benč Slavomír, Mgr. Učiteľ VVP    
PaedDr. Benková Zuzana Učiteľka VVP   vedúca OMS SVP
Mgr. Romana Birošová Riaditeľka II.P, I.E Vedúca PK TIS, PED, ELE 
Ing. Emil Blicha Učiteľ OP   Zriaďovateľ školy
JUDr. Viera Blichová Učiteľka OP    
Fornadľová Miroslava, Mgr. Učiteľka VVP    
Ing. Martina Mojcherová Učiteľ OP    
PaedDr. Jozef Frajkor Učiteľ OP III.NE,IV.NE Vedúci PK UZF, PRG, koor. IKT
Gábor Peter MOV STV    
Ing. Gašparovičová Marcela Učiteľka OP    
Ing. Marcela Hadviždžáková Učiteľka OP  

ZRŠ pre EP, vedúca PK MUR a STV

Husár Vladimír, PhDr. Učiteľ OP    
Ing. Valéria Jurčová Učiteľka OP   VP
Kontroš Maroš Mgr. Art. Učiteľ OP    
Mgr. Karina Kováčová ZRŠ    
Kubaliaková Jana, Mgr. Učiteľ VVP IV.T  
Bc. Ľudmila Lendacká Učiteľka OP II.KA Koordinátorka ŽŠR
 Ing. Leshko Iryna, PhD. Učiteľka VVP    
Ing. Marcel Lux Učiteľ OP    
 PaedDr. Ing. Mgr.Madej Juraj, PhD. Učiteľ VVP I.VA ZŠ pre EP VA
Mgr. Ľudmila Maníková Učiteľka VVP II.U  
Mgr. Jozef Matejka Učiteľ OP    
Bc. Emília Miklošová MOV I.N  
PhDr. Lýdia Mačíková Učiteľka VVP II.U  
Matejka Jozef, Mgr. Učiteľ OP    
Miklošová Emília, Bc. MOV PRŽ I.N PK TEV a PRŽ
Molčanová Tarčová Janka, Bc. Učiteľka OP    
Mgr. Renáta Nováková Učiteľka OP   Vedúca PK KaV
PhDr. Olearník Štefanová Miloslava Učiteľka OP    
Ing. Juraj Olejník Učiteľ OP I.U  
Mgr. Mária Olejníková Učiteľka VVP    
Mgr. Lýdia Pástorová Učiteľka OP II.E,III.E,IV.E  
Pavlíková Eva, Ing. Učiteľka OP    
Pavlíková Slavka, Mgr. Učiteľka VVP    
Mgr. Miroslava Pížová Učiteľka OP IV. U  
 Ing. Rada Slavomír Učiteľ OP I.H,I.HA,II.HA ZŠ pre EP HN
Semanová Mária, Mgr. Učiteľka VVP    
Mgr. Zuzana Skurková Učiteľka VVP    
Slávik Dušan, Ing. Učiteľ OP I.P  
Mgr. Eduardo Sosa Učiteľ OP    
Ing. Silvia Szabóová Učiteľka OP    
Šefčíková Tatiana, Ing. Učiteľka OP    
František Tramita MOV    
Mgr. Zlatohlavý Ľuboš ZRŠ    

 

Nepedagogickí zamestnanci školy

Zamestnanec Funkcia Poznámka
Janka Haščinová Servisná pracovníčka  
PhDr. Vladimír Husár Projektový manažér  
Rudolf Jurášek Školník a správca budov  
Denisa Macejová Personálna a mzdová manažérka  
Mgr. Lýdia Pástorová Ekonómka školy  
Ing. Viliam Skurka Správca bufetu  
Mgr. Zuzana Skurková Prevádzková manažérka  
František Tramita Projektový manažér  
Blašková Mária Servisná pracovníčka  
Glankovičová Renáta Servisná pracovníčka