MŠ a ZŠ Rokycany

SZUŠ - ELBA na pracovisku v Rokycanoch ponúka základné aj prípravné štúdium vo výtvarnom odbore. Prípravné štúdium je určené pre talentované deti vo veku pred plnením školskej dochádzky - od 5 rokov, základné štúdium je určené pre žiakov základnej školy, ktorí majú záujem o umelecké vzdelávanie.

Počet tried prípravného štúdia v školskom roku 2015/2016 - 2

Počet tried základného štúdia v školskom roku 2015/2016 - 2

Vyučujúci: Mgr. Daniela Olejárová a Mgr. Marek Muška