MŠ a ZŠ Smetanova

SZUŠ - ELBA na svojom pracovisku na Smetanovej ulici č. 2 ponúka prípravné aj základné umelecké vzdelávanie vo výtvarnom odbore, ktoré je určené pre žiakov materských a základných škôl, ktorí majú záujem o umelecké vzdelávanie. Vyučuje sa prostredníctvom KRESBY, MAĽBY, GRAFIKY, DEKORATÍVNYCH ČINNOSTÍ a VYBRANÝCH STATÍ Z DEJÍN UMENIA. Ďalej ponúka vzdelávanie v odbore AUDIOVIZUÁLNA a MULTIMEDIÁLNA TVORBA, ktoré je určené pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o prácu s médiami. Tanečný odbor je určený pre deti predškolského veku a žiakov ZŠ.

Počet tried VO v školskom roku 2015/2016 - 2

Vyučujúci: PhDr. Zuzana Matejková, PhD. - základné a prípravné štúdium

Vyučujúci: Mgr. Daniela Olejárová - prípravné štúdium

Počet tried AMT v školskom roku 2015/2016 - 2

Vyučujúci: PaedDr. Jozef Frajkor

Počet tried TO v školskom roku 2015/2016 - 1

Vyučujúci: PhDr. Zuzana Matejková, PhD.

Naše aktivity