MŠ Čapajevova

SZUŠ - ELBA na pracovisku MŠ Čapajevova ponúka prípravné štúdium výtvarného odboru pre talentované deti predškolského veku (od 5 rokov). Vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom KRESBY, MAĽBY, GRAFIKY, DEKORATÍVNYCH ČINNOSTÍ A VYBRANÝCH STATÍ Z DEU.

Počet tried v školskom roku 2015/2016 - 4

Vyučujúci: PhDr. Zuzana Matejková, PhD.