MŠ Fintice

SZUŠ - ELBA - pracovisko MŠ Fintice ponúka prípravné štúdium - odbor výtvarný pre talentované deti predškolského veku (od 5 rokov). Štúdium sa realizuje prostredníctvom KRESBY, MAĽBY, GRAFICKÝCH TECHNÍK, DEKORATÍVNYCH ČINNOSTÍ A VYBRANÝCH STATÍ Z DEJÍN UMENIA.

Počet tried v školskom roku 2015/2016 - 3

Vyučujúci: Mgr. Daniela Olejárová a Mgr. Marek Muška