MŠ Jurkovičova

SZUŠ - ELBA na svojom pracovisku na ulici Jurkovičova ponúka prípravné umelecké vzdelávanie vo výtvarnom odbore, ktoré je určené pre talentované deti predškolského vo veku (od 5 rokov) a základné umelecké vzdelávanie pre žiakov ZŠ. Vyučuje sa prostredníctvom KRESBY, MAĽBY, GRAFIKY, DEKORATÍVNYCH ČINNOSTÍ a VYBRANÝCH STATÍ Z DEJÍN UMENIA.

Prípravné štúdium VO - počet tried v školskom roku 2015/2016 - 2

Vyučujúci: Mgr. Miroslava Pížová

Naše aktivity