Ing. Emil Blicha

Mgr. Andrea Hocmanová

PaedDr. Jozef Frajkor

PhDr. Zuzana Matejková, PhD.

Mgr. Melánia Ňachajová

Mgr. Marek Muška

Mgr. Daniela Olejárová

Mgr. Miroslava Pížová

Mgr. Irena Rodanová

Mgr. Róbert Štefko