Pre záujemcov

V školskom roku 2015/2016 pracujú všetky naše elokované pracoviská: ZŠ Važecká, MŠ Jurkovičova, MŠ Fintice, ZŠ A MŠ Rokycany, MŠ Čapajevova, samozrejme aj na Smetanovej 2. Všetci ste vítaní!