ZŠ Važecká

SZUŠ - ELBA na svojom pracovisku ZŠ Važecká ponúka základné umelecké vzdelávanie vo výtvarnom odbore a v odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba, ktoré sú určené pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o umelecké vzdelávanie. Vyučuje sa prostredníctvom KRESBY, MAĽBY, GRAFIKY, DEKORATÍVNYCH ČINNOSTÍ a VYBRANÝCH STATÍ Z DEJÍN UMENIA a PRÁCA S TÉMOU, TVORBA SCENÁRA, PRÁCA S KAMEROU, SO ZVUKOM, SO STRIHOM a INTERPRETÁCIA A MODEROVANIE.

Počet tried v školskom roku 2015/2016 - 6

Vyučujúci: Mgr. Andrea Hocmanová, Mgr. Miroslava Pížová a Mgr. Róbert Štefko.

Aktivita "Čiary"

Aktivita "Masky"

"Vesmír očami detí"