SMŠ Elba

Záujmová aktivita ANGLICKÝ KRÚŽOK

FOTO


Renáta Pavliščíková, lektorka


  • So 4 až 6 ročnými deťmi sa v skupinách učíme hravou formou po anglicky , lebo cudzia reč sa zíde vždycky!
  • Nielen na dovolenkách v zahraničí ale aj v škole, kde Elbáčikovia majú už v 1. ročníku výborné jazykové
    základyna ktorých sa ľahko pokračuje v ďalšom štúdiu
  • Hovoríme, spievame, tancujeme a hráme veselé hry
  • Pomáha nám učebnica BUSY BEE 1 ktorá obsahuje základnú slovnú zásobu, pekné pesničky a ľahko
    zapamätateľné jednoduché riekanky
  • Aj rodičia majú možnosť pomáhať deťom pri ich učení doma
  • Výučba anglického jazyka prebieha každý utorok na MŠ Smetanovej a štvrtok na MŠ Moyzesovej