SMŠ Elba

Foto I.PUT

Odkiaľ som prišiel
Cvičíme od mala
Divadielko - Ako išlo VAJCE na vandrovku
Opekačka
Staráme sa o rastlinky
Cukrári
Osievame múčku
Upratujeme si triedu
Maliari
Pokusy malých Elbáčikov
Šantíme v telocvični
Zimné radovánky
Na prechádzke
Zvieratká z lesa
Zdobíme stromček
Moje telo
Kŕmenie vtáčikov
Jesenné upratovanie
Elbáčikovia v záhrade