SMŠ Elba
Súkromná materská škola ELBA
Smetanova 2
080 05
Prešov
Tel.č.: +421 948 043 651

Elokované pracovisko:
Súkromná materská škola ELBA
Moyzesova 45
080 01
Prešov
Tel.č.: +421 51 778 2552

Súkromná materská škola ELBA
Kpt. Nálepku 2
073 01
Sobrance
Tel.č.: +421 948 303 580


Školné Prešov:


číslo účtu :
SK1811000000002626797428
SWIFT: TATRSKBXXXX
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa, mesiac úhrady

Školné Sobrance:


číslo účtu :
SK9711000000002625038657
SWIFT: TATRSKBXXXX
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa, mesiac úhrady

Stravné Prešov:


číslo účtu:
SK2711000000002626797460
SWIFT: TATRSKBXXXX
VS: rodné číslo dieťaťa
poznámka: meno dieťaťa, mesiac úhrady


Vedenie súkromnej materskej školy:


zriaďovateľ SMŠ: Ing. Emil Blicha - ELBA +421 907 706 859            
e-mail: blicha.emil@skolaelba.skriaditeľka SMŠ: Stela Kačalová +421 915 359 861                                
e-mail: stelakac@gmail.comvedúca školskej jedálne:Bc. Monika Raclavská +421 948 043 652