SMŠ Elba

Záujmová aktivita KORČUĽOVANIE

FOTO


Petra Výrostková, lektorka


  • Našim zámerom je, aby sa dieťa na korčuľovanie tešilo
  • Postupne sa dokázalo udržať na korčuliach bez pomoci dospelej osoby
  • Vedelo bezpečne padnúť a zároveň sa aj samostatne z ľadu postaviť
  • Nebálo sa prekonávať prekážky pri netradičných pohybových aktivitách
  • Zároveň cielenými hrami rozvíjame obratnosť dieťaťa, zvyšujeme jeho telesnú zdatnosť, čím zároveň pôsobíme
    a podporujeme jeho zdravý vývin
  • Pohybová aktivita prebieha 1x týždenne v utorok od 10,30 hod. do 11,30 hod. na zimnom štadióne v PO